Indien er sprake is van een lekkage wordt aangeraden direct aan de bel te trekken. “Als je het probleem te lang achterwege laat, zal de schade groot zijn”. Echter blijven we Nederlanders en wachten we het liefst met het uitgeven van geld tot het écht nodig is. 

Echter zijn Nederlanders over het algemeen ook erg nieuwsgierig. Bij het horen van deze uitspraak vindt men het al snel interessant welke problemen dit dan zal opleveren. Er zijn veel mogelijke lekkages, maar om jullie een beeld te geven van de gevaren bij lekkages heb ik de twee belangrijkste behandeld.

Gaslekkages

Bij een lekkage zul je hoogstwaarschijnlijk direct denken aan lekkend water, al hoeft dit niet altijd zo te zijn. Een gaslekkage ontstaat vaak door een slechte of verouderde aansluiting van de gasleiding. De lekkage kan leiden tot ontploffingsgevaar. Zo is het mogelijk dat de woning zal ontploffen, zodra er een ontsteking van een open vlam is: de woning staat immers vol gas. Bij de ontploffing zal er minstens aanzienlijke schade zijn aan de constructie van het huis.

Om een eventuele gaslekkage te voorkomen, hebben gasleveranciers opzettelijk een specifieke geur toegevoegd aan het gas. Zodra de ruimte volloopt het gas zal dit direct merkbaar zijn. Indien je je in deze situatie bevindt, is het raadzaam om de ramen en deuren te openen en een loodgieter te contacteren.

Waterlekkages

De waterlekkage is overduidelijk de meest bekende lekkage. Ondanks dat een gesprongen leiding voor veel wateroverlast kan zorgen, is deze lekkage niet gevaarlijk. De lekkage is immers snel merkbaar, waardoor er adequaat gereageerd kan worden. Lekkages die voor langere tijd niet worden ontdekt zijn wel gevaarlijk. Zodra er maar enkele druppels worden gesijpeld in de muren, kan dit de gehele constructie van het huis onherstelbaar beschadigen. Daarbij zullen de bewoners ook direct last krijgen van schimmel op de muren en plafonds. De schimmel is niet alleen lastig te verwijderen, maar ook gevaarlijk voor de gezondheid.

Om een waterlekkage te voorkomen, bieden diverse lekdetectiebedrijven zich aan om een lekdetectie uit te voeren. Indien bewoners het idee hebben dat er water lekt, kunnen zij direct een detectie laten uitvoeren. Hierbij zal worden nagelopen of er daadwerkelijk sprake is van een waterlekkage en welke mogelijkheden er zijn om dit probleem snel op te lossen.