De aanbouw kosten goed vooraf begroten is een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle verbouwing of renovatie. Zeker als de financiering door de bank lastig is en u uw eigen spaargeld aanspreekt is het belangrijk om onaangename verrassingen te voorkomen en een duidelijke voorcalculatie te maken. Ook een rapport met bouwkundige informatie kan erg handig zijn. Een bouwtechnische expert kan een bouwkundig rapport opstellen. In dat rapport staat te vinden wat de huidige staat is dan de gehele woning. Ook is er een kostenplaatje te vinden om het benodigde onderhoud uit te voeren. Een huiseigenaar weet op deze manier welk woningonderhoud er te verwachten is op korte termijn en lange termijn.

Stel grenzen aan uw wensen

U kunt overal opdracht toe geven. De aannemer kan in principe elke klus aan, maar het begrenzen en duidelijk afbakenen van de verbouwing is in uw belang. Verbouwingskosten lopen snel op als u niet goed heeft nagedacht over de exacte invulling. Samen met een architect eerst onderzoeken wat u precies wilt, of een voorbeeld bouwtekening aanbouw laten maken, geeft u een goed idee tot hoever u wilt gaan. De psychologie van het verbouwen is ook dat als u toch in de troep zit, u het dan ook maar meteen goed wilt aanpakken. En u praat tijdens de verbouwing of renovatie even met de aannemer en vraagt of dat raam ook nog geplaatst kan worden en of stucwerk toch niet mooier is op de buitenmuur dan een grove baksteen. Heel begrijpelijk, maar het helpt niet om binnen de begrote kostprijs aanbouw te blijven.

Goedkope aanbouw en duurdere oplossingen

En niet alle verbouwings oplossingen zijn natuurlijk even duur. U kunt heel veel winnen door de materiaalkeuze aan te passen of te werken met prefab in plaats van maatwerk te laten uitvoeren. En als u bijvoorbeeld alleen ruimte wilt winnen, dus extra vierkante meters wilt toevoegen aan uw woning, dan heeft u allerlei opties om dat doel te bereiken. Elke optie heeft een eigen kostenplaatje. Bovendien is het goed om u ook te realiseren dat u weliswaar kosten maakt, maar er staat ook iets tegenover. U mag aannemen dat de verbouwing of renovatie waardeverhogend werkt. Misschien niet op de heel korte termijn, maar zeker op de lange termijn is het juist te veronderstellen dat u een hogere verkoopprijs voor uw woning kunt vragen. Ook een bouwkundige woningtaxatie wordt in 2021/2022 verplicht bij de verkoop van een woning. Een bouwkundig rapport heb je dus niet alleen voor jezelf (huidige eigenaar), maar ook voor toekomstige bewoners. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van een energielabel.

Kosten aanbouw inschatten

De aanbouw kosten berekenen is best lastig. Zeker als de woning niet is gezien en de wensen niet vooraf zijn geïnventariseerd. Er zijn veel variabelen die de kosten aanbouw beïnvloeden. Precieze aanbouw prijzen geven kan eigenlijk alleen op basis van een intakegesprek en een bezoek aan de woning. Bedenk ook dat u zich aan regelgeving op het gebied van verbouwingen moet houden en dat deze regelgeving soms kostenverhogend uitpakt. De rijksoverheid geeft precies aan welke eisen en verordeningen er gelden. De aannemer waagt zich dan ook niet aan het geven van schattingen vooraf die later naar boven moeten worden bijgesteld. Daar heeft u niets aan. Veel beter is het om een gedetailleerde voorcalculatie te maken, zodat u precies weet waar u aan toe bent. En dan een prijsafspraak te maken. Dat werkt beter voor u als klant en voor degene die de opdracht aanneemt en uitvoert.

Bron: Taxatie specialist bouwkeuringexpert.nl